Top
Vergi (AI) - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
465
archive,category,category-vergi-ai,category-465,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. I- MÜKELLEFİYET  1....

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü   Sayı:B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-89108/10/2012Konu:İstisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması.  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında gemi işletmecilerine verilen tadil bakım ve onarım hizmeti için Vergi...

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 17192610-125[ÖZG-14/12]-228                                                                         07/08/2014Konu : Bekçi ve mevsimlik işçi çalıştırmanın ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı ile üst birliğe üye olma şartı bulunup bulunmadığı.İlgi : ...

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)   Sayı:B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[4-11/23]-24820/02/2012Konu:Kurumlar Vergisi Muafiyeti  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yapı kooperatifi iken unvan değişikliği ile site işletme kooperatifine dönüşen Kooperatifinizin  kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci...

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü   Sayı:B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-64221/11/2011Konu:Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz faturalarına ilişkin kdv'nin indirimi              İlgi dilekçenizde, kiracı olarak faaliyette bulunduğunuz fabrika binasının sahibi adına kayıtlı olan elektrik, su, doğalgaz fatura bedellerinin gider olarak yazılabilmesi...

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIVERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ   Sayı:B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-5-819/04/2011Konu:Vinç kiralanması  İlgi dilekçenizde; firmanız tarafından yüklerinizin gemi ile ...

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ   Sayı:B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-3-1027/04/2010Konu:Damga Vergisi  İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, kurumunuzun 06/06/2008 tarihinde yürürlüğe giren Damga Vergisi Kanununun 5766 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesine göre resmi daire kapsamında olduğu belirtilerek, kurumunuz tarafından verilen II. No.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve...

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ   Sayı:B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-884-4713/05/2011Konu:İşletme hakkı bedeline uygulanacak itfa süresi  Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti ...