Top
Özelge: Resmi daireler tarafından verilecek vergi beyannamelerinden damga vergisi alınıp alınmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9206
post-template-default,single,single-post,postid-9206,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Resmi daireler tarafından verilecek vergi beyannamelerinden damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-3-10

27/04/2010

Konu

:

Damga Vergisi

 

 

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, kurumunuzun 06/06/2008 tarihinde yürürlüğe giren Damga Vergisi Kanununun 5766 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesine göre resmi daire kapsamında olduğu belirtilerek, kurumunuz tarafından verilen II. No.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Muhtasar Beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı ile damga vergisinden istisna olması durumunda 06/06/2008 tarihinden itibaren kurumunuz tarafından verilen söz konusu beyannamelere ilişkin ödenen damga vergilerinin iade edilip edilemeyeceği hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; damga vergisinden istisna edilen kağıtların yer aldığı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “I- Resmi işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetveldeki “Özel Bütçeli Diğer İdareler” arasında yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun taşra birimi olan bölge müdürlüğünüz Damga Vergisi Kanununa göre “resmi daire” tanımına girmekte olup, 06/06/2008 tarihinden itibaren kurumunuz tarafından vergi dairelerine verilen beyannamelerin her iki tarafında resmi daire olması nedeniyle Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun I/A-l bölümü gereğince damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 06/06/2008 tarihinden sonra kurumunuz tarafından verilen söz konusu beyannamelere ilişkin ödenen damga vergisinin, bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğünden yazı ile talep edilmesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin 116 ve müteakip maddeleri uyarınca red ve iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE