Top
Özelge: Yurt dışından alınan özürlü ehliyeti ile istisnadan yararlanılarak yurt içinden araç alınıp alınamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9212
post-template-default,single,single-post,postid-9212,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurt dışından alınan özürlü ehliyeti ile istisnadan yararlanılarak yurt içinden araç alınıp alınamayacağı hk.

 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

25410040-Araç Alımında ÖTV İstisnası-41

14/07/2012

Konu

:

Yurt dışından alınan özürlü ehliyeti ile istisnadan yararlanılarak yurt içinden araç alınıp alınamayacağı

 

 

İlgi :    09.12.2011 tarih ve   … kayıt  sayılı özlege  talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Hastanesinden alınan  % 40  oranında engelli olduğunuza dair sağlık  kurulu  raporunuzun  bulunduğu ve Alman makamlarından  alınan    özürlü  ehliyetinizin olduğu belirtilerek, Alman makamlarınca  verilen  ehliyetin  Türkiye  ehliyetine  dönüştürme  işlemlerinin  belli  bir süreç  alacağı, bu durumda Alman makamlarınca  verilen  ehliyetin  özürlü  araç  alımında  ÖTV  istisnasından  faydalanmak için  geçerli  olup  olmayacağı  hususunda  tereddüt hasıl olduğundan Başaknlığımızdan görüş talep edilmiştir.

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin 2 numaralı bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık dereceleri  % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.2.) bölümünde açıklandığı gibi, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90’ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanılabilmesi için,  alıcının maluliyetine veya sakatlığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu, “H” sınıfı sürücü belgesine sahip olunması ve araçta sakatlığa uygun özel tertibat yaptırılması şartları aranılmaktadır.

            Yukarıdaki açıklamalara göre Alman makamlarından alınan özürlü ehliyeti ÖTV uygulamasında geçerli olmayıp, “H” sınıfı sürücü belgesine sahip olmamanız halinde ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde düzenlenen istisnadan yaralanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE