Top
Özelge: Yurtiçi ve yurtdışından ÖTV'li olarak satın alınan ısıtıcı rezistansların ocak ve fırın imalinde kullanılması halinde alışta yüklenilen ÖTV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9121
post-template-default,single,single-post,postid-9121,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurtiçi ve yurtdışından ÖTV’li olarak satın alınan ısıtıcı rezistansların ocak ve fırın imalinde kullanılması halinde alışta yüklenilen ÖTV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV GENEL-1101

25/07/2013

Konu

:

Yurtiçi ve yurtdışından ÖTV’li olarak satın alınan ısıtıcı rezistansların ocak ve fırın imalinde kullanılması halinde alışta yüklenilen ÖTV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızca yurt içinden ve yurt dışından ÖTV’li olarak satın alınan 8516.60.50.00.00 ve 8516.80.80.00.19 G.T.İ.P. numaralı ısıtıcı rezistansların 8516.60.80.00.00 ve 8516.60.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı fırın ve 8516.60.51.00.00 ve 7321.11.90.00.12 G.T.İ.P. numaralı ocak imalinde kullanılması halinde ısıtıcı rezistansların alışında yüklenilen ÖTV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1- (c) maddesi ile Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamında yer alan malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’nin konusuna alınmış olup, Kanunun 1/2. maddesine göre, bu Kanun kapsamına giren mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır.

            Ayrıca Kanunun 9. maddesinde, özel tüketim vergisine tabi malların yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilebileceği hükme bağlanmış olup, konu ile ilgili açıklama 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (14.) bölümünde yapılmıştır.

           Buna göre, ÖTV’si ödenmek suretiyle yurt içinden veya yurt dışından satın alınan, Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 85.16 tarife pozisyonu kapsamındaki ısıtıcı rezistanslarının yine aynı liste kapsamında yer alan ocak veya fırınların imalinde kullanılması halinde, bu ısıtıcı rezistansların alışında yüklenilen ÖTV’nin, imalatında girdi olarak kullanıldıkları ocak ve fırınların  teslimi dolayısıyla beyan edilip ödenecek olan ÖTV’den indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, firmanızca ÖTV’li olarak satın alınan ısıtıcı rezistanslar kullanılmak suretiyle imal edilen 7321.11.90.00.12 G.T.İ.P. numarasında yer alan ocakların Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamında yer almaması nedeniyle, bunların imalinde kullanılan ısıtıcı rezistanslar dolayısıyla yüklenilen ÖTV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamakta olup, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE