Top
Özelge: Yurtdışından ithal edilen tıbbi cihazlarda KDV Oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9049
post-template-default,single,single-post,postid-9049,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurtdışından ithal edilen tıbbi cihazlarda KDV Oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[28-2012-15]-98

06/02/2013

Konu

:

Yurtdışından ithal edilen tıbbi cihazlarda KDV Oranı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda firmanızca ithal edilen 90.05.90.00.90.00, 90.05.80.00.90.19, 90.02.90.00.19.00, 90.13.80.90, 90.21.90.90.00.14 ve 90.01.90.00 GTİP numarasında kayıtlı tıbbi cihazların ithalatında uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirilmesi talep edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, katma değer vergisi oranları Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 22’inci sırasında 2008/13902 sayılı kararla yapılan değişiklik ile 20/07/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.21. pozisyonunda yer alan “Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)”ın tabi olduğu katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla firmanız tarafından ithal edilen ve yurtiçinde teslimi yapılan 90.21.90.90.00.14 GTİP numarasında yer alan tıbbi cihazın ithalatında %8, 90.05.90.00.90.00, 90.05.80.00.90.19, 90.02.90.00.19.00, 90.13.80.90 ve 90.01.90.00 GTİP numaralarında yer alan tıbbi cihazların ithalatında ise genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.             

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE