Top
Özelge: Yurtdışında yerleşik firmaların gönderdiği turist gruplarından Türkiye'de verilen konaklama v.b. hizmet bedelleri dışında alınan ücret için KDV hesaplanacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9115
post-template-default,single,single-post,postid-9115,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurtdışında yerleşik firmaların gönderdiği turist gruplarından Türkiye’de verilen konaklama v.b. hizmet bedelleri dışında alınan ücret için KDV hesaplanacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-75-133

07/12/2010

Konu

:

HİZMET İHRACI

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; seyahat acenteciliği faaliyetinde bulunan firmanız tarafından yurtdışında yerleşik firmaların gönderdiği turist guruplarına Türkiye’de verilen  konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti karşılığında yurtdışındaki firma adına düzenen faturalarda, bu hizmetlere ait bedeller üzerinden katma değer vergisi (KDV) hesapladığınız, ancak bu hizmet bedelleri dışında yurtdışından gelen yolcular için ayrıca bir ücret alıdığınız  belirtilerek, söz konusu komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

Anılan Kanunun 12 inci maddesi ve konu ile ilgili olarak yayımlanan 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde yapılan açıklamalara göre, bir hizmetin “hizmet ihracatı” kapsamında değerlendirilmesi için;

– Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

– Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

– Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,

– Hizmetten yurt dışında yararlanılması,

gerekmektedir.

Hizmet ihracı ile ilgili usul ve esasların belirlendiği 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde, yurtdışındaki seyahat acentasının gönderdiği turist grubuna, yurtiçindeki seyahat acentası tarafından Türkiye’de verilen yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmiş, yurtiçindeki seyahat acentasının, bu organizasyonlarla ilgili olarak yurtdışındaki firmadan aldığı komisyon bedelinin ise, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek katma değer vergisinden istisna tutulacağı açıklanmıştır.

Buna göre;

– Yurtdışında bulunan seyahat acentalarının gönderdiği turist gruplarına verilen konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmetlerinden yurtiçinde faydalanıldığından bu hizmetler karşılığında yurtdışındaki firma adına düzenlenen faturalarda katma değer vergisi hesaplanması,

– Sözkonusu organizasyonlardan dolayı yurtdışındaki firmadan aldığınız komisyon bedelinin ise, hizmet ihracı olarak değerlendirilerek katma değer vergisinden istisna tutulması,

gerekmekte olup, yurtdışındaki firmalar adına düzenleyeceğiniz faturalarda, KDV ye tabi hizmet bedelleri ile istisna kapsamındaki hizmet bedelleri ayrı ayrı gösterilecek ve yalnızca vergiye tabi hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE