Top
Özelge: Yurtdışında mukim ilaç şirketlerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği klinik araştırmalar hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8865
post-template-default,single,single-post,postid-8865,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurtdışında mukim ilaç şirketlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği klinik araştırmalar hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.01.55-130-3

31/01/2012

Konu

:

Yurtdışında mukim ilaç şirketlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği klinik araştırmalar.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizle, yurtdışındaki bazı ilaç şirketlerinin Türkiye’deki üniversite hastanelerinde gerçekleştirdikleri klinik araştırmaların şirketiniz aracılığıyla yaptırıldığı belirtilerek, yurtdışındaki şirket adına yaptırılan söz konusu araştırma faaliyetlerinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir.

            KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiş, 12/2 nci maddesinde de bir hizmetin yurt dışındaki müşterilere yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

            Hizmet ihracatı istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir. Buna göre hizmet ihracı uygulamasında aşağıdak şartların tümü birden aranacaktır.

            –         Hizmet yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

            –         Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.

            –        Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

            –         Hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

            Bu çerçevede, şirketinizce yurtdışındaki ilaç firmaları adına Türkiye’deki üniversite hastanelerinde yaptırılan klinik araştırmalardan elde edilen sonuçların bu firmalara gönderilmesi, KDV Kanununun 12/2 nci maddesine göre yurt dışındaki müşteriler için yapılan ve yurt dışında yararlanılan bir hizmet sayılacağından bu işlemin diğer şartların da varlığına bağlı olarak hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE