Top
Özelge: Yurt dışından vadeli akreditif ödeme yöntemine göre yapılan hammadde ithalatı üzerinden KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8651
post-template-default,single,single-post,postid-8651,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurt dışından vadeli akreditif ödeme yöntemine göre yapılan hammadde ithalatı üzerinden KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV VE OİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

.4.35.17.02-032-73

27/07/2010

Konu

:

KKDF İSTİSNASI

 

                                                                               

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışından vadeli akreditif ödeme yöntemine göre yapacağınız hammadde ithalatı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, vadeli akreditif ödeme yöntemine göre yapılan hammadde ithalatı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağına dair anılan Tebliğde herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Buna göre, yurt dışından vadeli akreditif ödeme yöntemine göre yapılacak hammadde ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE