Top
Özelge: Yurt dışından tahsil edilecek alacaklar için yapılan giderlerin KDV karşısındaki durumu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8710
post-template-default,single,single-post,postid-8710,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurt dışından tahsil edilecek alacaklar için yapılan giderlerin KDV karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14001-70-559

19/07/2011

Konu

:

Yurt dışından tahsil edilecek alacaklar için yapılan giderlerin KDV karşısındaki durumu.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bankanızın yurt dışında yerleşik ithalatçı firmalardan olan alacaklarının tahsili için Bankanızı temsilen borçlu firmaların ülkesinde yerleşik avukatlar görevlendirildiği belirtilerek ilgili avukatlara avukatlık ücreti ya da diğer hukuki takip masrafları kapsamında yapılan döviz ödemelerinin katma değer vergisine (KDV) konu olup olmadığı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; 6 ncı maddesinde de işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anındaTürkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yurtdışındaki firmalardan olan alacaklarınızın tahsili amacıyla borçlu firmaların ülkesinde Bankanıza verilen avukatlık hizmetleri Türkiye’de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye’de yararlanılmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


 [1]HTML: <META NAME=”CHANGEDBY” CONTENT=”T.C. Maliye Bakanlığı”>

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE