Top
Özelge: Yurt dışında yapılan inşaat ve teknik hizmetlerden sağlanan kazancın vergilendirilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8556
post-template-default,single,single-post,postid-8556,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurt dışında yapılan inşaat ve teknik hizmetlerden sağlanan kazancın vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1496

02/05/2012

Konu

:

Yurt dışında yapılan inşaat ve teknik hizmetlerden sağlanan kazancın vergilendirilmesi.

 

 

İlgide (a)’da kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesi neticesinde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Büyük İskender ve Ohrid’de bulunan St. Paul The Apostle Uluslararası Havalimanları’nın 01/03/2010 tarihi itibariyle 20 yıllık süreyle işletmesinin … (… Makedonya) tarafından devralındığı, bu tarihten itibaren 20 aylık süre zarfında söz konusu havalimanlarına yeni terminal binalarının inşa edileceği ve inşa işinin … Makedonya için … Yatırım İnşaat ve İşletme A. Ş. (… İnşaat) tarafından üstlenildiği, yeni terminal binalarının inşası kapsamında şirketiniz tarafından … İnşaat’a Network Altyapısı, Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS), Uçuş Yönetim Sistemi (DCS), Ortak Veritabanı (AODB), Telefon Santrali (PABX), Backoffice Sistemlerinin malzeme, yazılım ve kurulum içerecek şekilde temin ve tesis edileceği, yeni terminal binasının inşasından sonra ise bu terminallerin işletilmesi sırasında şirketinizce … Makedonya’ya bu sistemlere ait operasyonel hizmetlerin verileceği ve bu hizmetlere ilişkin yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edileceği belirtilmiş, yeni terminal binasının inşası sırasında … İnşaat’a vereceğiniz inşaat hizmetleri ve inşası biten terminallerin işletilmesi sırasında … Makedonya’ya vereceğiniz birinci, ikinci ve üçüncü sınıf teknik hizmetlerden elde edeceğiniz kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşleri sorulmasına istinaden ilgi (b)’de kayıtlı 09/12/2011 tarih 31701 sayılı özelge düzenlenmiştir.

İlgi (c)’de kayıtlı özelge talep formu ve eki ile de yurtdışında vereceğiniz birinci seviye teknik desteğin ilgi (a)’da kayıtlı özelge talep formu ve ekinde yetersiz ifade edildiği veya ilgi (b)’de kayıtlı özelgede ifade edilmek istenenden farklı anlaşıldığı belirtilerek, Makedonya’daki şubeniz aracılığıyla söz konusu havalimanlarında;

-Son kullanıcı ofis, işletim sistemi, backoffice sistemleri desteklerinin sağlanması,

-FIDS sistemi monitor, müşteri anons sistemi tamirat ve onarımları,

-CUTE (Ortak Kullanımlı Terminal Ekipmanı) ve BRS (Bagaj Eşleme Sistemi) sistemi, yazıcı, sistem ekipmanları, el terminali bakım ve onarımları,

-RMS (Kaynak Yönetim Sistemi) makinaları bakım ve onarımları,

-Son kullanıcı ve havacılık sistemleri kablolama ve altyapı destekleri

çerçevesinde ifade edilen birinci seviye teknik destek faaliyetlerinden elde edeceğiniz kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hususunda yeniden görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Başkanlığımızca şirketiniz adına düzenlenen 09/12/2011 tarih 31701 sayılı özelgede konu ile ilgili gerekli açıklamalara yer verildiğinden, anılan özelgede belirtilen görüşümüze ilave edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE