Top
Özelge: Yurt dışında çalışan personele yapılan ücret ödemesinin yurt dışındaki şirkete yansıtılması. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9152
post-template-default,single,single-post,postid-9152,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurt dışında çalışan personele yapılan ücret ödemesinin yurt dışındaki şirkete yansıtılması.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-1266

16/08/2013

Konu

:

Yurt dışında çalışan personele yapılan ücret ödemesinin yurt dışındaki şirkete yansıtılması.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz bordrosunda yer alan personelinizin yurt dışındaki mukim grup firmasında görevlendirildiği, söz konusu personelin tamamen yurt dışında ve yurt dışındaki şirket için çalışmasına karşın ücretinin bir kısmının halen şirketinizce ödendiği ve yurt dışındaki grup şirketine fatura edildiği belirtilerek, yurt dışındaki şirket adına çalışan personelin ücretinin yurt dışındaki şirkete yansıtılması için düzenlenen faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 1/1. maddesi hükmüne göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi olduğu, işlemlerin Türkiye’de yapılması başlıklı 6/b maddesinde hizmetin Türkiye’de yapılması ve hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            11/1-a maddesinde; İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin vergiden istisna olduğu,

            12/2 maddesinde ise; Yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

            a) Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

            b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinde yapılmıştır.

          Buna göre; Şirketiniz bordrosunda yer alan eleman tarafından yurtdışındaki bir şirkete yurtdışında ifa edilen ve bu şirketin de yurt dışında faydalandığı hizmet nedeniyle yurtdışındaki firma adına düzenleyeceğiniz faturada, söz konusu işlem KDV nin konusuna girmediğinden, hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE