Top
Özelge: Yurt dışı taşımacılık organizatörlüğü işleri yapan şirket personelinin yurt dışı çıkışlarında yurt dışı çıkış harcı ödeyip ödemeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8966
post-template-default,single,single-post,postid-8966,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurt dışı taşımacılık organizatörlüğü işleri yapan şirket personelinin yurt dışı çıkışlarında yurt dışı çıkış harcı ödeyip ödemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-2262

21/12/2011

Konu

:

Yurt dışı taşımacılık organizatörlüğü işleri yapan şirket personelinin yurt dışı çıkışlarında yurt dışı çıkış harcı ödeyip ödemeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunan R2 yetki belgesine sahip şirketiniz şoförlerinin uluslararası taşıma hizmeti verebilmeleri için yurt dışına çıkışlarında yurt dışı çıkış harcına tabi olup olmadıkları hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 23/3/2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır.” hükmüne yer verilmiş, izleyen fıkralarda ise yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı aranılmayacağı, Gelir İdaresi Başkanlığının bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Bu yetkiye istinaden 30/03/2007 tarihli ve 26478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) Seri No.lu Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulamasına Dair Genel Tebliğde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Söz konusu tebliğin “3. Yurt Dışına Çıkış Harcından Muaf Olanlar” başlıklı bölümünde; ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlardan yurt dışına çıkış harcı aranılmayacağı belirtilmektedir.

            Buna göre, uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunan  şirketinizin ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik araçlarında görevli şoförlerinin bu amaçla yurt dışına çıkışlarında yurt dışı çıkış harcının aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE