Top
Özelge: Yediemin deposu işletmeciliğinde KDV uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9141
post-template-default,single,single-post,postid-9141,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yediemin deposu işletmeciliğinde KDV uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-84-289

27/09/2011

Konu

:

Yediemin deposu işletmeciliğinde KDV uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….Vergi Dairesi Müdürlüğünün 2450032104 vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve yukarıda belirtilen adreste yediemin deposu ve nakliyecilik faaliyeti gösterdiğinizi belirterek, bu faaliyetinizin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

            Aynı Kanunun 4/1 inci maddesinde; “Hizmet”, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak belirtilmiş ve “bir şeyi muhafaza etmek” de hizmetler arasında sayılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış; Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinde ise, acentelik, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut işlerinin ticari faaliyet sayılacağı belirtilmiştir.

            Yine, aynı Kanunun 61 inci maddesinde ise;”Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, yedieminlik faaliyetinde bulunanların, bu faaliyetlerini bir işyeri açarak ticari bir organizasyon altında yürütmeleri halinde, elde edilen kazanç ticari kazanç olarak değerlendirilmekte ve bu hizmetlerin KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak, ticari bir organizasyon olmaksızın, zaman zaman yedieminlik faaliyetinde bulunanlara ilgili idarelerce bu hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde tanımlanan “ücret” niteliği taşıması halinde bu ödemeler KDV’nin konusuna girmemektedir.

            Bu çerçevede, faaliyetinizi bir işyeri açarak ticari organizasyon oluşturmak suretiyle yürüttüğünüz anlaşıldığından, yedieminlik ve nakliyecilik faaliyetinizden dolayı ticari kazanç esaslarına göre vergilendirilmeniz ve düzenleyeceğiniz faturalarda KDV hesaplayarak ilgili dönemlerde beyan etmeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE