Top
Özelge: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Mobilyaların KDV İstisnası. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9076
post-template-default,single,single-post,postid-9076,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Mobilyaların KDV İstisnası.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

96620903-130[13/d-2013/19]-77

21/07/2014

Konu

:

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Mobilyaların KDV İstisnası.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın yapmakta olduğu butik otel yapımı ile ilgili olarak 19/12/2012 tarih ve 108091 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alındığı, belgeye ekli “yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizat listesinde”, konaklama mahalleri ve diğer yerlerde kullanılan otel mobilyalarının yer aldığı belirtilerek, söz konusu ekli listede yer alan mobilyaların katma değer vergisi (KDV) istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmış olup, konu hakkında Mülga 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır

             KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-5.1.Kapsam” başlıklı bölümünde; “Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine ve teçhizat niteliğinde olması, bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden oluşması gerekmektedir.

             Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına girmez.” açıklamaları yer almaktadır.

             Buna göre, butik otel yapımına ilişkin olarak firmanız adına düzenlenen teşvik belgesi eki listede yer alan ve hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılan söz konusu mobilya alımlarınızın Kanunun 13/d maddesi uyarınca KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE