Top
Özelge: Yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV tutarlarının, sonradan alınan YTB de söz konusu makine ve teçhizata yer verilmiş olması nedeniyle iadesinin mümkün bulunmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9170
post-template-default,single,single-post,postid-9170,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV tutarlarının, sonradan alınan YTB de söz konusu makine ve teçhizata yer verilmiş olması nedeniyle iadesinin mümkün bulunmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-11

01/12/2010

Konu

:

KDV İADESİ

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, adınıza yatırım teşvik belgesi (YTB) düzenlenmeden önce şirketinize teslim edilen makine ve teçhizat için ödemiş olduğunuz katma değer vergisi (KDV) tutarlarının, sonradan alınan YTB de söz konusu makine ve teçhizata yer verilmiş olması nedeniyle iadesinin mümkün bulunup bulunmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca, YTB sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmış olup, konu hakkında 69 ve 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 2 No.lu KDV Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca Kanunun 10/a maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde KDV yönünden vergiyi doğuran olayın malın teslimi veya hizmetin ifası ile meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, YTB eki global listede yer alan malların Kanunun 13/d maddesi kapsamında KDV den istisna olarak teslim edilebilmesi için, teslime konu malın makine ve teçhizat niteliği taşıması, indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılması ve YTB sahibinin KDV mükellefiyetinin bulunması gerekmekte olup, istisnadan yararlanmak isteyen mükellefler YTB ve eki listenin aslını satıcıya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna uygulanmasını talep edeceklerdir.

Dolayısıyla, adınıza yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce şirketinize yapılan makine ve teçhizat teslimlerinde vergiyi doğuran olay malın teslimi ile gerçekleştiğinden vergiyi doğuran olayın vukuundan sonra düzenlenen yatırım teşvik belgesinde söz konusu makine ve teçhizat yer almış olsa dahi KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca adına yatırım teşvik belgesi bulunmayan … AŞ.ye yapılan makine ve teçhizat teslimlerinde de istisna uygulanması söz konusu değildir.

Bu nedenle, makine ve teçhizat alımlarınız için yüklendiğiniz KDV tutarlarının gerek şirketinize gerekse …  AŞ.ye iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE