Top
Özelge: Yat imal ve inşası yapan firmaya nevresim, havlu, masa örtüsü tesliminde istisna hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8956
post-template-default,single,single-post,postid-8956,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yat imal ve inşası yapan firmaya nevresim, havlu, masa örtüsü tesliminde istisna hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

96620903-130[13/a-2013/35]-38

11/04/2014

Konu

:

Yat imal ve inşası yapan firmaya nevresim, havlu, masa örtüsü tesliminde istisna

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yat imal/inşa eden istisna belgesi sahibi firmaya yatta kullanılmak üzere nevresim, havlu, masa örtüsü vb. eşyaların,  Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV istisnası uygulanarak teslimininin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

              KDV Kanununun 13 üncü maddesine göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.

              107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (E/l) bölümü ile değişik 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (A) bölümünde istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

              Öte yandan, aracın imalatı ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, verilen hizmetin gerekli kıldığı ve aracın imaline ait projede gerekli tesisatın kurulmasına imkan verecek şekilde yerleri belirlenen ve yapılan hizmetle ilgili olarak zorunluluk teşkil eden malların tesliminin de istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

             Buna göre, yat imal/inşa eden istisna belgesi sahibi firmaya teslimde bulunduğunuz nevresim, havlu, masa örtüsü vb.eşyalar söz konusu aracın imal ve inşasına yönelik, montajı zorunlu mallardan olmadığından bu eşyaların tesliminin, Kanunun 13/a maddesine göre KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE