Top
Özelge: Yarış atı şatışı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8911
post-template-default,single,single-post,postid-8911,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yarış atı şatışı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

93767041-130[1/3-d-2013/115]-83

25/04/2013

Konu

:

Yarış atı şatışı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  … Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca   %50 hissedarı olduğunuz 6 adet yarış atının  müzayede yoluyla tarafınıza satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda bilgi istenilmektedir. 

3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-d maddesine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV’ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz Konusu BKK eki I sayılı listenin 3 öncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların toptan teslim %1, perakende tesliminde ise %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Perakende teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

Buna göre, sözü edilen BKK eki I sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan “büyükbaş hayvanlar” ibaresi kapsamında değerlendirilen yarış atlarının, aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara tesliminde %1 oranında KDV uygulanacaktır. Ancak, yarış atlarının satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere veya işletmesinde kullanacak olmakla beraber gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlara teslimi ise %8 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE