Top
Özelge: Yardım derneğine ait yurt binalarının emlak vergisi muafiyeti hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8921
post-template-default,single,single-post,postid-8921,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yardım derneğine ait yurt binalarının emlak vergisi muafiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:4.M-2010-39-233

23/03/2010

Konu

:

Derneğin emlak vergisi muafiyeti

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Derneğinizin emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddeleri uyarınca Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina vergisine, arsa ve araziler ise arazi vergisine tabidir.  

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (e) ve 14 üncü maddesinin (c) fıkralarında yer alan hükümlere göre kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar ve araziler; kiraya verilmemeleri, bu derneklerin kurumlar vergisine tabi işletmelerine ait olmamaları ve bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartıyla bina ve arazi vergilerinden daimi olarak muaftırlar.         

Buna göre, Derneğinizin kamu menfaatlerine yararlı dernekler arasında sayılmış olması halinde, Derneğiniz adına kayıtlı bina, arsa ve araziler 1319 sayılı Kanunun  4/e  ve 14/c maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde daimi olarak  emlak vergisinden muaf olacaktır.

Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (f) fıkrası uyarınca kazanç gayesi olmamak ve kiraya verilmemek şartıyla işletilen, hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerleri bina vergisinden daimi olarak muaf bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE