Top
Özelge: Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacak, ancak bu hizmetlerin yapım işlerinden - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8574
post-template-default,single,single-post,postid-8574,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacak, ancak bu hizmetlerin yapım işlerinden

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI  : B.07.1.GİB.0.01.55/5509-319                                                       19.06.2007 / 54938

KONU:

 

…… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

( Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü )

 

İLGİ   : 25.05.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01/KDV-2/2007-14009-22/1600 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenerek aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

Söz konusu Genel Tebliğin A/5-a bölümünde, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacağı, ancak bu hizmetlerin yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde bu tebliğin “Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri” başlıklı A/5-f bölümü kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Buna göre; …… Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapım işinden bağımsız olması şartıyla …… İli 1. Grup “Sayısal Kadastral Harita” yapımı ile ….. İli Belediye ve mücavir saha sınırları dahilinde “Nazım ve Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması, Sayısal Halihazır Harita” yapım hizmetleri danışmanlık ve denetim hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu işlere ait katma değer vergisi tutarına %50 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Öte yandan; 26.09.2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17/KDV-4:2006-14009-110/3205 sayılı özelgenizin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE