Top
Özelge: Yapı denetim hizmetinde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8907
post-template-default,single,single-post,postid-8907,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yapı denetim hizmetinde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

71387770-130[9-2013/248]-24

28/06/2013

Konu

:

YAPI DENETİM HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olarak yapı denetimi faaliyetinden dolayı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, arsa sahibi olan … Vakfı ile … Küçük Sanayi Siteleri ve Yapı Kooperatifilerine vereceğiniz yapı denetim hizmetinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlara vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutmaya Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı hüküm altına alınmıştır.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.6) bölümünde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar ile KDV mükelleflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, tevkifat kapsamını yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetlerinin oluşturduğu, arsa  karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edileceği, ruhsat sahibinin Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamında olması halinde, tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, firmanız tarafından, KDV mükellefiyeti bulunmayan … Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine verilen yapı denetim hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulmaması, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunan … Vakfına verilen yapı denetim hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV nin bu Vakıf tarafından (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE