Top
Özelge: Yangın söndürme cihazlarının alım, satım ve dolum işi olan şirketin müşteriye ait olan boş veya kullanım süresi geçmiş yangın söndürme cihazlarının dolumu yapılmak üzere işyerine getirilmesi esnasında ve dolumu yapıldıktan sonra tekrar müşterileri - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8885
post-template-default,single,single-post,postid-8885,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yangın söndürme cihazlarının alım, satım ve dolum işi olan şirketin müşteriye ait olan boş veya kullanım süresi geçmiş yangın söndürme cihazlarının dolumu yapılmak üzere işyerine getirilmesi esnasında ve dolumu yapıldıktan sonra tekrar müşterileri

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1563

09/09/2011

Konu

:

Yangın söndürme cihazlarının dolum işlemlerine ilişkin belge düzeni.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyet konusu yangın söndürme cihazlarının alım, satım ve dolum işi olan şirketinizin müşteriye ait olan boş veya kullanım süresi geçmiş yangın söndürme cihazlarını dolumu yapıldıktan sonra tekrar müşterilerine sevk ettiği belirtilerek, söz konusu cihazların dolumu yapılmak üzere işyerinize getirilmesi esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda özelge talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinin parantez içi hükmü gereğince; malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmamaktadır.

            Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla boş yangın söndürme cihazların işletmeye geri getirilmesi esnasında satılan veya satışa sunulan bir mal hareketinden söz edilmesine imkân bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, şirketiniz tarafından dolum yapılmak üzere müşterilerinizden alınan boş yangın söndürme cihazlarının işyerinize getirilişi esnasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Ancak, söz konusu cihazların dolumu yapıldıktan sonra müşterilerinize sevki esnasında şirketiniz tarafından sevk irsaliyesi düzenleneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE