Top
Özelge: Yabancı sermayeli şirkete yurt dışında mukim grup firmaları tarafından genel yönetim ve ücret gideri adı altında fatura edilen tutarların KDV'ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8894
post-template-default,single,single-post,postid-8894,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yabancı sermayeli şirkete yurt dışında mukim grup firmaları tarafından genel yönetim ve ücret gideri adı altında fatura edilen tutarların KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1255

08/08/2011

Konu

:

Yabancı sermayeli şirkete yurt dışında mukim grup firmaları tarafından genel yönetim ve ücret gideri adı altında fatura edilen tutarların KDV’ye tabi olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın ana firması konumundaki Almanya’daki grup firmasına servis ve tanıtım hizmetleri sunulduğu, bu hizmetlerden sadece Türkiye’de yararlanılmadığı, bu nedenle Türkiye’de oluşan genel yönetim ve ücret giderleri için Almanya’daki firmadan alınacak bedeller nedeniyle katma değer vergisi (KDV) uygulaması konusunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin, bir şey yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt ekmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, yurtdışındaki ana firmanın yapacağı ödemeler, firmanızın yurt dışındaki firmaya Türkiye’de vermiş olduğu servis ve tanıtım hizmetlerinin karşılığı olduğundan KDV ye tabi bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE