Top
Özelge: Yabancı Bandıralı Gemilere Türkiye'de verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8980
post-template-default,single,single-post,postid-8980,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yabancı Bandıralı Gemilere Türkiye’de verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV uygulaması hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı I

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.01.55-010.01-4

16/05/2011

Konu

:

Yabancı Bandıralı Gemilere Türkiye’de verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizle acentası konumunda bulunduğunuz, … bayraklı … isimli roro gemisine Tuzla tersanelerinde verilen tadil, bakım ve onarım işleminin Katma Değer Vergisi Kanununun istisna hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağının bildirilmesi istenilmiştir.

            KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiş, 12/2 nci maddesinde de bir hizmetin yurt dışındaki müşterilere yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

            Hizmet ihracatı istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.

            Öte yandan, kabotaj hakkının düzenlendiği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, yabancı bayraklı gemilere yapılan tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin “yurt dışındaki bir müşteriye” “yurt dışında faydalanılmak üzere yapılan” bir hizmet kabul edilmesi gerekmektedir.

            Bu itibarla, mükellefiyeti bulunmayan yabancı bayraklı gemilere Türkiye’deki tersane ve limanlarda tadil, bakım, onarım hizmeti verilmesi durumunda söz konusu hizmetler, yurt dışındaki bir müşteriye yapılan hizmet niteliğinde olduğundan ve hizmetten yurt dışında faydalanılacağından, konuyla ilgili KDV Genel Tebliğinde belirtilen şartların da mevcudiyeti halinde, KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2 nci maddeleri gereğince katma değer vergisinden müstesnadır. Dolayısıyla, acentası konumunda bulunduğunuz, … bayraklı … isimli roro gemisine Tuzla tersanelerinde verilen bakım onarım hizmetinin de bu çerçevede hizmet ihracı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE