Top
Özelge: Vinçlerin Finansal Kiralama Firmalarına Kiralanmasında Uygulanması Gereken KDV Oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9074
post-template-default,single,single-post,postid-9074,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vinçlerin Finansal Kiralama Firmalarına Kiralanmasında Uygulanması Gereken KDV Oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-127-51

31/05/2012

Konu

:

Vinçlerin Finansal Kiralama Firmalarına Kiralanmasında Uygulanması Gereken KDV Oranı Hak.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gümrük tarife istatistik pozisyon cetvelinin 84.26.91 pozisyonunda yer alan (Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar) vinçlerin imalatını yaptığınızı belirterek bu vinçlerin araç üzerine monte edilmek suretiyle finansal kiralama firmalarına tesliminde ve finansal kiralama firmalarının söz konusu bu vinçleri kiralamasında uygulanacak KDV oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listeye 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen 17 nci sırasında belirtilen “amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazlar” arasında, TGTC’nin 84.26 tarife pozisyonu da sayıldığından, bu tarife pozisyonuna ait 8426.11; 8426.12; 8426.19; 8426.20; 8426.30; 8426.41; 8426.49; 8426.91; 8426.99 tarife alt açılımlarında tanımlanan eşyaların da söz konusu 17 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla 84.26 tarife pozisyonuna ait “8426.91 Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar (Diğer makine ve cihazlar)” tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyalar da (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç olmak üzere) söz konusu 17 nci sırada değerlendirilerek finansal kiralamaya konu olabilecektir.

Bu çerçevede; Şirketiniz tarafından 84.26.91 pozisyonunda yer alan (Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar) vinçlerin finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu vinçlerin finansal kiralama şirketleri tarafından 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıyan mükelleflere kiralanması ve tesliminin % 1 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE