Top
Özelge: Vergi mahkemesi kararlarına karşı itiraz ya da temyiz yoluna başvurulsa bile bu kararların ilgili idareye tebliğinden başlayarak otuz günlük süre içerisinde bu kararlar uyarınca işlem tesis edilmesi zorunludur. Ancak, itiraz veya temyize ilişkin o - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8576
post-template-default,single,single-post,postid-8576,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vergi mahkemesi kararlarına karşı itiraz ya da temyiz yoluna başvurulsa bile bu kararların ilgili idareye tebliğinden başlayarak otuz günlük süre içerisinde bu kararlar uyarınca işlem tesis edilmesi zorunludur. Ancak, itiraz veya temyize ilişkin o

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10948/15                                          02.01.2004

KONU :

 

 

………………… VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

 

İLGİ: ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve İliniz Emet Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen 29.09.2003 tarih ve 3293 sayılı özelgeniz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 inci maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz ve ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, vergi mahkemesi kararlarına karşı itiraz yada temyiz yoluna başvurulsa bile bu kararların ilgili idareye tebliğinden başlayarak otuz günlük süre içerisinde bu kararlar uyarınca işlem tesis edilmesi zorunludur. Ancak, itiraz veya temyize ilişkin olarak yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davalarda otuz gün beklenilmesi, bu süre içerisinde yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak bir karar verilmemesi halinde ise otuzuncu gün vergi mahkemesi kararı uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Vergi mahkemesi kararı uyarınca işlem tesis edilmesinden sonra verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar üzerine ise yeni bir işlem tesis edilmeksizin üst yargı organınca verilecek esasa ilişkin kararın beklenilmesi ve gerekmesi halinde bu karar uyarınca ayrıca işlem tesis edilmesi icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

 

Bakan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE