Top
Özelge: Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde emlak vergisi bildiriminin altında bir değer beyan edilip edilemeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9140
post-template-default,single,single-post,postid-9140,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde emlak vergisi bildiriminin altında bir değer beyan edilip edilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-732

24/02/2012

Konu

:

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde emlak vergisi bildiriminin altında bir değer beyan edilip edilemeyeceği hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, müvekkillerinize 26/07/2010 tarihinde vefat eden muris ……………’ten intikal eden İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesinde bulunan ve tapunun 14 pafta, 2178 parsel sayısında kayıtlı gayrimenkulün imar parseli değil kadastral parsel olduğu ve %40’lık bölümünün belediyece bila bedel alınacağı belirtilerek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde söz konusu gayrimenkulü emlak vergisi değerinin %40 eksik değeri ile  beyan edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.          

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 10’uncu maddesinin (b) bendinde, gayrimenkullerin ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerleneceği, 11’inci maddesinde de bu vergiye konu olacak malların değerleme gününün, miras yoluyla meydana gelen intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle meydana gelen intikallerde malların hukuken iktisap edildiği gündür denilmektedir.

            Öte yandan, emlak vergisi değeri, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu itibarla, bir taşınmazın emlak vergi değeri kadastral parsel olup olmadığına bakılmaksızın anılan madde kapsamında hali hazırdaki durumuna göre belirlenecektir.

            Buna göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, veraset ve intikal vergisinin konusuna giren gayrimenkulün, ölüm tarihindeki emlak vergisi değeri ile vergi matrahına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE