Top
Özelge: Vefat Eden mükellefin sonraki döneme devreden KDV sinin değerlendirmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9162
post-template-default,single,single-post,postid-9162,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vefat Eden mükellefin sonraki döneme devreden KDV sinin değerlendirmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14029-14-1158

21/12/2011

Konu

:

Vefat Eden mükellefin sonraki döneme devreden KDV sinin değerlendirmesi

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde …….. Vergi Dairesinin faal mükellefi iken vefat eden oğlunuz ………. dan intikal eden araç dolayısıyla varisler adına mükellefiyet tesis edildiği ve araca ilişkin olarak sonraki döneme devreden katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında görüş talep edilmiştir.

              KDV Kanununun;

            17/4-c maddesinde,  Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin KDV den istisna olduğu ( Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),

            29/2 nci maddesinde; bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplananKDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği

            hükme bağlanmıştır.

            Bu itibarla ……….. un 13/1/2010 tarihinde ölümü nedeniyle varislerine intikal eden ticari işletmenin (……. plakalı aracın) bütün varislerce kayıtlı değeriyle aynen devralınarak faaliyete devam edilmesinden dolayı KDV hesaplanmaması gerekmektedir. Öte yandan muris ………. adına verilen son KDV  beyannamesinde “sonraki döneme devreden KDV” olarak beyan edilen verginin, yürütülen ticari faaliyetiniz nedeniyle hesaplanan KDV den indirimi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE