Top
Özelge: Vasi olarak atanılan kişi için yapılan harcamaların ticari faaliyete ilişkin safi kazancın veya gelir vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9193
post-template-default,single,single-post,postid-9193,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vasi olarak atanılan kişi için yapılan harcamaların ticari faaliyete ilişkin safi kazancın veya gelir vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

51421814-120[40-2013/52]-128

28/10/2013

Konu

:

Vasi olarak atandığınız kişi için yaptığınız harcamaların gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı Özelge Talep Formu ile … Sulh Hukuk Mahkemesinin … ve … sayılı Kararı ile vasisi olarak atandığınız şahıs için yaptığınız tüm masrafların (harcamaların) market işletmeciliği faaliyetinizden elde ettiğiniz gelirinizden ilgili yılda gider veya indirim konusu yapılıp yapılamayacağının bildirilmesi istenilmiştir.

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesi için indirilmesi kabul edilen giderler on bent halinde sayılmış bulunmaktadır.

            Aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında da gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilecek harcamalar on üç bent halinde sayılmış olup, (2) numaralı bentte beyan edilen gelirin % 10′ unu aşmaması; Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları indirilecek harcamalar arasında sayılmaktadır.

            Diğer taraftan, Türk Medeni Kanununda;

            “……..

            C.Vasi ve kayyım

            Madde 403- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

            Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

            Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır.” denilmektedir.

            Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinde, vasinin vesayet altındaki kısıtlı için yaptığı harcamaları safi kazancın veya gelir vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim konusu yapması hususlarına yer verilmediğinden, vesayetiniz altındaki kısıtlıya yapacağınız masrafların ticari kazancınızın tespitinde gider veya indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.    

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE