Top
Özelge: Vakıf Üniversitesine yapılan bedelsiz araç tesliminin kdv ve ötv den istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8829
post-template-default,single,single-post,postid-8829,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vakıf Üniversitesine yapılan bedelsiz araç tesliminin kdv ve ötv den istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-4-2011-4

06/01/2012

Konu

:

Vakıf Üniversitesine yapılan bedelsiz araç tesliminin KDV ve ÖTV den istisna olup olmadığı

 

 

İlgi sayılı özelge talep formunuzda, Şirketinizin kanunla kurulmuş özel bir üniversiteye bedelsiz sıfır araç teslim etmek istediğini belirterek, söz konusu araç tesliminin katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna veya muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

1-) Katma Değer Vergisi Yönünden:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’ de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 17/2-b maddesine göre, üniversitelere bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV den istisnadır.

Buna göre, söz konusu aracın şirketiniz tarafından üniversiteye bedelsiz olarak teslimi KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV’ den muaftır.    

2-) Özel Tüketim Vergisi Yönünden:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının ÖTV’ ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanununun 10/1 inci maddesinde ise, ÖTV’ ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklemek veya bu  Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer kanunlar da yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu belirtilmiştir.

Buna göre Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan  malların üniversitelere bedelsiz olarak tesliminin ÖTV’ den istisna olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığından, üniversiteye bağışlanacak olan aracın motorlu araç ticareti yapanlardan ilk iktisabı ÖTV’ ye tabi olacaktır.  

Bilgilerinize rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE