Top
Özelge: Vakıf tarafından vefat eden personelinin yasal mirasçılarına ölüm yardımı adı altında yapılan ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutlmayacağı hakkında…. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8612
post-template-default,single,single-post,postid-8612,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vakıf tarafından vefat eden personelinin yasal mirasçılarına ölüm yardımı adı altında yapılan ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutlmayacağı hakkında….

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI    : B.07.1.GİB.0.60/6003-171                                                                      

KONU :

13.11.2009/ ………………..

 

………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(…………………….. Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi:     …………… tarih ve ……………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki özelgenin incelenmesinden, …………….. Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarında sayılan kuruluşlar kapsamına girmediğinden, adı geçen Vakıf tarafından vefat eden personelin yasal mirasçılarına ölüm yardımı adı altında yapılan ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması yönünde görüş verildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında; amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanların veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmü şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin; veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Kanunun istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin (f) bendine göre, yukarıda belirtilen 3 üncü maddenin (a) ve b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

Bu hükümlere göre, adı geçen Vakfın Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında sayılan ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla yaptığı yardımların anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca vergiden istisna edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                    Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE