Top
Özelge: Vakıf tarafından KDV'ne tabi işlemlerde kullanılmak üzere inşa edilecek geminin vakfa tesliminde istisna hükmü uygulanabilecektir. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8526
post-template-default,single,single-post,postid-8526,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vakıf tarafından KDV’ne tabi işlemlerde kullanılmak üzere inşa edilecek geminin vakfa tesliminde istisna hükmü uygulanabilecektir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 29.12.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5279-48/50344
KONU : Vakıf tarafından KDV’ne tabi işlemlerde
kullanılmak üzere inşa edilecek geminin vakfa
tesliminde istisna uygulanacağı hk.

MUĞLA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 03.11.1998 tarih ve 1-6593 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ….. Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen ….. tarih ve …. sayılı özelgeniz incelendi.

Söz konusu özelgeniz ekinde yer alan tutanaklardan, ….. Vakfı tarafından inşaa ettirilen okul gemisinin, denizcilik faaliyetlerini desteklemek, gemicilere eğitim vermek amacı ile ticari amaçlı eğitim kurslarında kullanılmak üzere inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.

Özelgenizde de belirtildiği gibi adı geçen Vakfın bu faaliyeti 17. maddede sayılan kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnalar arasında yer almadığından katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

Öte yandan, aynı Kanunun 13/a maddesi ile faaliyetleri kısmen ve tamamen deniz taşıma araçlarının kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz taşıma araçları teslimi ve inşaası katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Bu hüküm gereğince, adı geçen Vakıf tarafından katma değer vergisine tabi işlemlerde kullanılmak üzere inşa edilecek geminin Vakfa tesliminde, Kanunun 13/a maddesiyle düzenlenen istisna hükmü uygulanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve konunun bu çerçevede değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE