Top
Özelge: Vakıf tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8498
post-template-default,single,single-post,postid-8498,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vakıf tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

07/03/2014

Sayı : 88409335-155[9-ÖZELGE-2013-1]-6

Konu : Vakıf tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Külliyesi ve Kültür Merkezi temel inşaatının yapımı için yapılan ihaleyi alan … İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ortak girişim … İnş. Müt. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Vakıf Şubeniz arasında sözleşme düzenlendiğini belirterek, söz konusu işe ilişkin sözleşme ve ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; “II- Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V- Kurumlarla İlgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 19 numaralı fıkrasında ise, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların yalnızca kuruluş işlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olup, söz konusu vakıfların kuruluş aşamasından sonra düzenlediği kağıtların istisna kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre, ihaleyi alan şirket ile düzenleyeceğiniz sözleşmenin Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmekte olup, söz konusu verginin ödenmesi bakımından 488 sayılı Kanuna göre kişi konumunda bulunan vakıf şubeniz ile sözleşmenin diğer tarafının aynı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Öte yandan, Vakfınız, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire ya da kamu tüzel kişiliğini haiz bir kamu kurumu olarak değerlendirilmeyeceğinden, mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak aldığınız ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE