Top
Özelge: Üretim Tasdik Raporlarında İdarece Onaylı Gümrük Beyannamesinde Ürünlerin GTİP numaralarının Mevcut Olması Halinde Tevsik Edici Belge Aranıp Aranmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8923
post-template-default,single,single-post,postid-8923,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Üretim Tasdik Raporlarında İdarece Onaylı Gümrük Beyannamesinde Ürünlerin GTİP numaralarının Mevcut Olması Halinde Tevsik Edici Belge Aranıp Aranmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

71387770-135[1-2012/45]-11

22/02/2013

Konu

:

Üretim Tasdik Raporlarında İdarece Onaylı Gümrük Beyannamesinde Ürünlerin GTİP numaralarının Mevcut Olması Halinde Tevsik Edici Belge Aranıp Aranmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde Gökalp Vergi Dairesi Müdürlüğünün 960 051 8097 vergi numaralı mükellefi olan firmanızın sentetik tiner ve ahşap koruyucu imalatı yaparak ihraç ettiği, söz konusu ihracata ilişkin idarece onaylı gümrük beyannamesinde söz konusu malların G.T.İ.P. numaralarının mevcut olduğu belirtilerek, bağlı olduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne verilen YMM üretim tasdik raporlarına üretimini yaptığınız sentetik tiner ve ahşap koruyucuya ait G.T.İ.P. numaraları için ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinden tevsik edici belge alınması gerekip gerekmediği  hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Konu hakkında 5/1/2012 tarih ve ÖTV-1/2012-1 sayılı 16 Sıra No.lu ÖTV Sirküleri yayınlanmış olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28/3/2012 tarih ve 2012/8 sayılı Genelgesi ile bahsi geçen ÖTV Sirküleri kapsamında G.T.İ.P. tespitinin gümrük idarelerince yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

            Söz konusu Genelgede, bahse konu sirküler kapsamında üretime konu malların ihraç edilmiş olması halinde, ilgili ihracat beyannamesinde idarece onaylanan bir G.T.İ.P. bulunduğundan yeniden G.T.İ.P. tespiti talebinde bulunulmasına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.

            Buna göre üretimi yapılarak ihraç edilen mala ait  G.T.İ.P. numarası ile ilgili tevsik edici belge olarak söz konusu malın ihracat beyannamesinin YMM üretim tasdik raporuna eklenmiş olması halinde ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili biriminden G.T.İ.P. tevsik edici belge aranılmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE