Top
Özelge: Üniversitenin öğretim üyesine Üniversite Vakfı aracılığı ile merkezi yurtdışında olan bir şirket tarafından verilen ödülün vergilendirilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9136
post-template-default,single,single-post,postid-9136,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Üniversitenin öğretim üyesine Üniversite Vakfı aracılığı ile merkezi yurtdışında olan bir şirket tarafından verilen ödülün vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-286

24/01/2012

Konu

:

Üniversitenin öğretim üyesine Üniversite Vakfı aracılığı ile IBM şirketi tarafından verilen ödülün vergilendirilmesi.

 

 

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formu ile ilgi (b)’de kayıtlı ek dilekçenizde, dünyanın çeşitli bölgelerinden başvuran akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalara  merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olan … şirketi tarafından ödül verildiğini, bu ödülün herhangi bir hizmet veya mal teslimi karşılığı olmadığını, sadece yapılan seçmeler sonucu çalışmanın yeterli görülmesi durumunda “araştırma ödülü” adı altında bu ödülün verildiğini belirterek,  … Üniversitesi öğretim üyelerinden … ‘ın yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle bu kişiye verilmek üzere ilgili şirket tarafından vakfınıza 50.000 $ tutarında şartlı bağış yapıldığını, vakıfınız ile adı geçen öğretim üyesi arasında  işveren-hizmet erbabı ilişkisi olmadığını belirterek, vakfınız aracılığı ile hak sahibine verilecek olan  50.000 $ ödülün vergilendirilmesi ve vergi sorumluluğunuz hakkında görüş talep edildiği anlaşılmış olup, Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 1 numaralı bendinde; “İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar” ın gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre,  … Üniversitesi öğretim üyelerinden … ‘ın yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olan … şirketi tarafından vakfınıza şartlı bağış yapılarak vakfınız aracılığı ile verilen 50.000 $ ödülün, ilim ve fenni ve memleket bakımından faydalı olan diğer iş ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verildiği kabul edilerek, Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 1 numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Ancak, anılan şirket tarafından yapılan bağış, vakıf yönetimince kullanılmak üzere kabul edilirse GVK 29/1 kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, anılan ilgili şirket tarafından vakfınız aracılığı ile … ‘a verilen ödül veraset ve intikal vergisinin konusuna girmediğinden, bu ödülün veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE