Top
Özelge: Üniversite ücretlerinden indirim suretiyle verilen bursların Katma Değer Vergisi 30 uncu maddesi (a) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9054
post-template-default,single,single-post,postid-9054,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Üniversite ücretlerinden indirim suretiyle verilen bursların Katma Değer Vergisi 30 uncu maddesi (a) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.22-183

09/04/2012

Konu

:

Üniversite ücretlerinden indirim suretiyle verilen bursların Katma Değer Vergisi 30 uncu maddesi (a) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

 

 

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversitenizde 2012-2013 eğitim öğretim döneminde, ücretlerden çeşitli oranlarda indirim yapılarak yarı burslu-indirimli öğrenci okutulması planlandığı, bu uygulamanın Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/2-b ve 30/a maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun,

– 17/2-b maddesinde, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, üniversite ve yüksekokullarda ise %50’sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiş ve

– 29 uncu maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirilebilecekleri,

– 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği

hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, Üniversitenizce sunulan eğitim hizmetinin karşılığını oluşturan bedelden çeşitli oranlarda yapılacak indirim, KDV Kanununun 17/2-b maddesi kapsamında bedelsiz verilen bir hizmet sayılmayacağından, bu hizmete ilişkin yüklenilen KDV nin genel esaslara göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE