Top
Özelge: Üniversite tarafından satın alınacak klima, jeneratör, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, faks cihazı ve büro mefruşatının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9116
post-template-default,single,single-post,postid-9116,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Üniversite tarafından satın alınacak klima, jeneratör, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, faks cihazı ve büro mefruşatının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-kdv-5-22-10

26/01/2012

Konu

:

KDV MUAFİYETİ

 

 

            İlgide kayıtlı yazınızda, üniversitenizin kültür ve eğitim amacı taşıyan hizmetleri ile sosyal amaç taşıyan hizmetlerinin yürütülebilmesi için üniversite tarafından satın alınacak klima, jeneratör, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, faks cihazı ve büro mefruşatının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

            3065 Sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -17/1-a maddesinde; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunlar kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetler ile, 17/2-b maddesinde, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsizolarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, Üniversitenize yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğuna ilişkin KDV Kanununda bir hüküm bulunmadığından, klima, jeneratör, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, faks cihazı ve büro mefruşatı alımlarınız genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır. Ancak, söz konusu malların bedelsiz olarak Üniversitenize teslimi KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV den istisna olacaktır.         

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE