Top
Özelge: Uluslararası taşımacılık yapan gemi için gemi işletimi, gemi personelinin sevk ve idaresi,gemicilik bilgileri ve gemi tekniği kapsamında alınan hizmetlerin KDV'ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8741
post-template-default,single,single-post,postid-8741,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Uluslararası taşımacılık yapan gemi için gemi işletimi, gemi personelinin sevk ve idaresi,gemicilik bilgileri ve gemi tekniği kapsamında alınan hizmetlerin KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1219

08/08/2011

Konu

:

Uluslararası taşımacılık yapan gemi için gemi işletimi, gemi personelinin sevk ve idaresi,gemicilik bilgileri ve gemi tekniği kapsamında alınan hizmetlerin KDV’ye tabi olup olmadığı.

 

 

        İlgide kayıtlı dilekçenizde; Şirketinize ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan … isimli gemiye ilişkin gemi personelinin seçimi, işe alınması, gemiye katılmalarının organizasyonu, gemi personelinin gemiyi ISM (Uluslararası Güvenli Yönetim), ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği) ve Bayrak Devleti standartlarına uygun olarak sevk ve idare etmesini sağlamak ve denetlemek, geminin bakım ve onarımlarının planlı bakım programına uygun olarak yapılmasının sağlanması ve denetimi şeklinde özetlenen gemi işletimi, gemi personelinin sevk ve idaresi, gemicilik bilgileri ve gemi tekniği kapsamında alınan hizmetlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.      

        Katma Değer Vergisi Kanununun; 13/b maddesinde deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.     

        Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 15, 87, 88, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile9 No.lu KDV Sirkülerinde açıklanmıştır.      

        Buna göre, Şirketinize ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan …  isimli gemiye ilişkin gemi işletimi, gemi personelinin sevk ve idaresi, gemicilik bilgileri ve gemi tekniği kapsamında alınan hizmetler KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.      

        Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE