Top
Özelge: TUGS'a kayıtlı gemilerin şirkete ayni sermaye konulması sırasında harç alınıp alınmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8826
post-template-default,single,single-post,postid-8826,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: TUGS’a kayıtlı gemilerin şirkete ayni sermaye konulması sırasında harç alınıp alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diger Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140[123-2013/229]-1436

26/05/2014

Konu

:

TUGS’a kayıtlı gemilerin şirkete ayni sermaye konulması sırasında harç alınıp alınmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Büyükşehir Belediyesine ait … gemilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin …/…/2013 tarihli ve … sayılı meclis kararına göre mülkiyetinin şirketinize ayni sermaye olarak konulması suretiyle devrinin yapılacağı belirtilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı (TUGS) söz konusu gemilerin gemi sicilinde şirketiniz adına tescili sırasında harç alınıp alınmayacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 95’nci maddesinde, gemi ve liman işlemlerinden bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanların gemi ve liman harçlarına tabi olduğu, aynı Kanunun 99’uncu maddesinde ise, gemi ve liman harçlarının (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

            492 sayılı Kanunun 123’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerinin (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulacağı belirtilmektedir.

            Buna göre,  … Büyükşehir Belediye Meclisinin …/…/2013 tarihli ve … sayılı meclis kararı gereğince, … Büyükşehir Belediyesine ait gemilerin  mülkiyetinin Şirketinize ayni sermaye olarak konulması amacıyla gerçekleştirilecek  492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (7) sayılı tarife kapsamındaki işlemlerden  harç aranmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE