Top
Özelge: Transit rejimi kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8813
post-template-default,single,single-post,postid-8813,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Transit rejimi kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt teslimlerinin KDV’den istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-35-02-189

11/04/2014

Konu

:

Transit rejimi kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt teslimlerinin KDV’den istisna olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından yurt içindeki firmaların transit rejimi kapsamında teslim etmiş oldukları akaryakıtın nakliyesi işleminin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesi ile, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararname ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde açıklandığı üzere, istisna kapsamına; yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ve Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmektedir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin yurt içindeki firmaların transit rejimi kapsamında teslim etmiş oldukları akaryakıtların Türkiye’deki bir liman sahasına taşınmasına yönelik olarak verdiği Türkiye’de başlayıp Türkiye’de sona eren taşımacılık hizmeti, taşımacılık istisnası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, KDV Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE