Top
Özelge: Traktörle nakliye faaliyetinde bulunan mükellefin aracında vergi levhası bulundurma zorunluluğu olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9108
post-template-default,single,single-post,postid-9108,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Traktörle nakliye faaliyetinde bulunan mükellefin aracında vergi levhası bulundurma zorunluluğu olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 3-265

06/09/2011

Konu

:

vergi levhası

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, şehir içi traktörle nakliye faaliyetinizden dolayı vergi levhası tasdik ettirme zorunluluğunuzun olup olmadığı hakkında bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 5 inci maddesinde vergi levhası hükümlerine yer verilmiş olup, mezkûr Kanunun 408 Sıra No’lu Genel Tebliğinde konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler” başlıklı bölümünde, “Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır…” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yukarıda belirtilen hükümlere göre vergi levhası asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak traktörle nakliye faaliyetiniz eşya taşımacılığı kapsamına girdiğinden vergi levhası alma ve taşıtınızda bulundurma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE