Top
Özelge: Toptancı hallerinden temin edilen taze sebze ve meyvelerin Askeri Kantinler Koordinasyonuna ait kantinlere satışında KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8711
post-template-default,single,single-post,postid-8711,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Toptancı hallerinden temin edilen taze sebze ve meyvelerin Askeri Kantinler Koordinasyonuna ait kantinlere satışında KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1377-KDV-45

26/10/2010

Konu

:

Askeri Kantinler Koordinasyonuna ait kantinlere

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin toptancı hallerinden temin ettiği taze sebze ve meyveleri Askeri Kantinler Koordinasyonuna ait kantinlere sattığı belirtilerek söz konusu taze sebze ve meyve teslimlerine uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 6 ncı sırasına göre 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamülleri hariç) teslimleri % 1, II sayılı listenin A bölümünün 5 ve 6 ncı sıralarına göre taze sebze ve meyve teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

Buna göre, şirketiniz tarafından toptancı hallerinden temin edilerek Askeri Kantinler Koordinasyonuna teslim edilen taze sebze ve meyvelere % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                              …

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE