Top
Özelge: Toptan yumurta satışlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9026
post-template-default,single,single-post,postid-9026,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Toptan yumurta satışlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-195-[1-2013-1]-32

03.09.2013

Konu

:

Toptan yumurta satışlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanız tarafından seyyar pos cihazı ile yapılan toptan satışlarınız için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, “Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.” denilmektedir.

            Anılan Tebliğin 4 numaralı bölümünde;

            “…a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT- POS cihazı kullananların 01.10.2013 tarihinden (427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu ile değişen tarih) itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT- POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT- POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler…” açıklamaları yer almaktadır.

            Buna göre, toptan satış yapmanız sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz olmadığından seyyar EFT- POS cihaz kullanıyor olsanız dahi EFT- POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE