Top
Özelge: Toptan Kuru Gıda Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9067
post-template-default,single,single-post,postid-9067,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Toptan Kuru Gıda Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk.

 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-189-10

10/04/2012

Konu

:

Toptan Kuru Gıda Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda,  İşletmenizce Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı çay fabrikalarında çalışan personele iş yerinde verilen yemekte kullanılmak üzere, yapacağınız kuru gıda teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

             3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için belirlenmiştir. Söz konusu karar uyarınca mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

             a) Karara ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18

            b) Karara ekli 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1

            c) Karara ekli 2 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8

            olarak tespit edilmiştir.

            Yine, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin 3 ncü bendinde; “(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.” hükmüne yer verilmiş olup, 4 ncü bendinde de “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. ” denilmiştir.

            Buna göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerine 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 1 sayılı liste kapsamındaki kuru gıdaların tesliminde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE