Top
Özelge: Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9197
post-template-default,single,single-post,postid-9197,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-627

17/11/2011

Konu

:

Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV istisnası

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketinizin yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında “Silindirik Stoklama Tankı” teslimi yaptığını, bu teslimin 6 ay gibi bir süreçte tamamlandığını ancak, söz konusu teslimden önce hakedişe bağlı olarak fatura düzenlediğinizden bahisle, KDV Kanunun 13/d maddesi kapsamındaki iade talebinizin hakedişe bağlı olarak düzenlenen faturaların ait olduğu dönemde yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun;

2 inci maddesinin 1. bendinde; malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılmasının veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesinin de mal teslimi olduğu,

10 uncu maddesinin (c) bendinde; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında katma değer vergisini doğuran olayın meydana geleceği,

13 maddesinin (d) bendinde de; yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflere teşvik belgesi kapsamında yapılan makine-teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna edilmiş olduğu,

hüküm altına alınmış olup kanunun 13/d maddesindeki istisna uygulanmasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara 69 ve 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

Öte yandan, yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi firmaya bir bütün halinde teslimine teknik olarak imkan olmadığı için, yatırım mahallinde kurulumu gerçekleştirilen makine, teçhizat ve sistemlerin de Kanunun 13/d maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Şirketinizin, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında teslim edeceği “Silindirik Stoklama Tankı”na ilişkin yüklendiği KDV nin iadesini, bu tankın tamamlandığı dönem itibariyle talep etmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE