Top
Özelge: Tescilli Taşınmazların Restorasyonunda Katma Değer Vergisi İstisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8922
post-template-default,single,single-post,postid-8922,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tescilli Taşınmazların Restorasyonunda Katma Değer Vergisi İstisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-1

24/01/2012

Konu

:

Tescilli Taşınmazların Restorasyonunda Katma Değer Vergisi İstisnası

 

 

            İlgi (a) dilekçenizde, Edirne İli Merkez İlçe … Mahallesi … Caddesi 6 Pafta, 38 Ada, 6 Parselde yer alan tescilli taşınmazın restorasyonu esnasında kullanılacak olan malzemelerin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/2-d maddesine göre 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin KDV den istisna olduğu, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.           

            Bu yetkiye dayanılarak, söz konusu istisna uygulamasına ilişkin yayımlanan 96, 97 ve 100 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.         

          Buna göre, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sadece rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine ilişkin olarak, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak mal teslimleri istisna kapsamına girmektedir. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin bu istisna uygulamasından yararlanabilmek için bu varlıkların sahibi olmak şartı bulunmamaktadır. Sponsorluk vb. sözleşmelerle kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini gerçekleştirecek olanlar da bu istisnadan yararlanabilecektir.

            Bu çerçevede; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan tescilli taşınmazın restorasyon projelerinin uygulanması kapsamındaki mal alımlarınız 96, 97 ve 100 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerindeki açıklamalar çerçevesinde  KDV den istisna olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE