Top
Özelge: Telsiz ruhsat ve kullanım ücretinin matraha dahil olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9043
post-template-default,single,single-post,postid-9043,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Telsiz ruhsat ve kullanım ücretinin matraha dahil olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/16-25

13/05/2011

Konu

:

Telsiz Ruhsat ve Kullanım Ücretinin

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinin alıcılara yansıtılıp yansıtılamayacağı ile söz konusu ücretlerin sim kart satışlarına ait fatura ve yazar kasa fişlerinde katma değer vergisi (KDV) matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmış olup konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinde katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler hüküm altına alınmış; bu işlemlere ait katma değer vergisinin üzerinden hesaplanacağı matraha ilişkin hükümlere ise Kanunun 20 ila 27 nci maddeleri arasında yer verilmiştir.

Telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesi gereğince işletmeciler tarafından kullanıcılardan tahsil edilerek Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumuna aktarılmaktadır. Söz konusu ücretler esas itibariyle Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumunun geliri olup işletmeciler açısından emanet para niteliğindedir.

Dolayısıyla, KDV ye tabi bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmayan söz konusu ruhsat ve kullanım ücretlerinin, GSM operatörleri tarafından Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ödenmesinden sonra, cep telefonu kullanıcısından tahsiline kadar sonraki safhalar arasında ön ödemeli hazır kart bedelleri ile birlikte yansıtılmasında da katma değer vergisi matrahına dahil edilmemesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu adına 2813 sayılı Kanun kapsamında, işletmeci tarafından abonelerden tahsil edilerek bu Kuruma aktarılan bahse konu ruhsat ve kullanım ücretlerinin, bu ücretlerin GSM operatör şirketlerine ve bu şirketler tarafından da Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumuna aktarılması ve aktarımın belgelendirilmesi kaydıyla, ön ödemeli hazır kartlara ait faturalarda kart bedelinden ayrı olarak belirtilerek katma değer vergisi matrahına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE