Top
Özelge: Taze sebze ve meyve tesliminde KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8970
post-template-default,single,single-post,postid-8970,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Taze sebze ve meyve tesliminde KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2018.248]-E.11010

17.01.2019

Konu

:

Taze sebze ve meyve tesliminde KDV oranı hakkında

 

 

İlgi

:

15/10/2018 tarihli ve 731695 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, hal kayıt sistemine kayıtlı olmakla birlikte toptancı halinde faaliyette bulunmayan firmanıza, yine hal kayıt sistemine kayıtlı olmakla birlikte toptancı halinde faaliyette bulunmayan diğer firmalarca yapılan sebze ve meyve teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırasında, ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimlerinin % 1 oranında; (II) sayılı listenin A/5 inci ve A/6 ncı sıralarında ise 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7 ve 8 no.lu fasıllarında yer alan malların % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

TGTC’ nin 7 no.lu faslında, “Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular”, 8 no.lu faslında ise “Yenilen Meyveler ve Yenilen Sert Kabuklu Meyveler; Turunçgillerin veya Kavun ve Karpuzların Kabukları” tanımlanmıştır.

Buna göre, hal kayıt sistemine kayıtlı olmakla birlikte toptancı halinde faaliyette bulunmayan firmanıza, yine hal kayıt sistemine kayıtlı olmakla birlikte toptancı halinde faaliyette bulunmayan diğer firmalarca yapılan TGTC’nin 7 ve 8 no.lu fasıllarında yer alan ürünlerin tesliminin söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/5 ve A/6 ncı sıraları uyarınca % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE