Top
Özelge: Taşınmazın tahsis yoluyla satışında KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8500
post-template-default,single,single-post,postid-8500,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Taşınmazın tahsis yoluyla satışında KDV hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

29973770-08-özelge-01-12

31/10/2013

Konu

:

Taşınmazın tahsis yoluyla satışında KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Orman Genel Müdürlüğünüz adına kayıtlı taşınmazınızın ……… Üniversitesine tahsis yoluyla satılması ile ilgili olarak bu satış işleminin Katma Değer Vergisine (KDV) tabi olup olmayacağı hakkında Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, KDV Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin,  

            1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminin,

            1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikli teslim ve hizmetlerin,

            KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın ……….. Üniversitesine tahsis yoluyla satışı, ticari bir nitelik taşımaması ve müzayede suretiyle yapılmaması nedeniyle KDV’ye tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE