Top
Özelge: Taşımacılık faaliyeti yapılan geminin bakım onarım ve tamirat işlemlerine ait mal ve hizmet teslimlerinin KDV'den istisna olduğuna dair belge verilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9077
post-template-default,single,single-post,postid-9077,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Taşımacılık faaliyeti yapılan geminin bakım onarım ve tamirat işlemlerine ait mal ve hizmet teslimlerinin KDV’den istisna olduğuna dair belge verilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-845

05/03/2012

Konu

:

Taşımacılık faaliyeti yapılan geminin bakım onarım ve tamirat işlemlerine ait mal ve hizmet teslimlerinin KDV’den istisna olduğuna dair belge verilmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, uluslararası taşımacılık faaliyeti yaptığınız geminin tadil, bakım ve onarım işlerine ait mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

            48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “A- Araçlara İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde, istisnanın kapsamına deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girdiği, faaliyetleri bu araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere; bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerin istisna kapsamında yer aldığı, “A-3 İstisnanın Belgelenmesi” başlıklı bölümünde ise; söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenlerin vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı alarak teslimi ya da tadil, bakım ve onarım hizmetini yapanlara noter onaylı bir örneğini verecekleri belirtilmiştir.

            Buna göre, taşımacılık faaliyeti yaptığınız geminin tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin yurt içinden temin edeceğiniz hizmetler Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi gereğince KDV den istisna olacak ve düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Ancak, istisna hükmünün uygulanabilmesi için 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri gereğince vergi dairesine başvurularak alınacak istisna belgesinin hizmeti ifa eden firmalara ibrazı gerekmektedir.

            Diğer taraftan, söz konusu tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle firmanıza  bu hizmeti ifa edenlere mal teslimleri KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE