Top
Özelge: Tarım Makinaları bıçağı Tesliminde KDV oranı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9085
post-template-default,single,single-post,postid-9085,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tarım Makinaları bıçağı Tesliminde KDV oranı.

 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

43456486-005-6

15/07/2013

Konu

:

Tarım makinaları bıçağı tesliminde KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tarım makineleri ve bu makinelere ait bıçakların üretimi faaliyetinde bulunduğunuz, tarım makinelerinde kullanılan bıçakların tesliminde 2012 yılına göre GTİP No’sunun  82.08 Mekanik Makine ve Cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar bölümünde tanımlanan 8208.40.00.00.00 ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinalara mahsus olanlar bölümüne girdiği düşünülerek % 18 oranında KDV uyguladığınız, ancak bazı mükelleflerin tarım makinelerinde kullanılan bıçakların tesliminde % 8 oranında KDV uyguladığı belirtilerek konu hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları ile ilgili 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 09/02/2008 tarihinde yürürlüğe giren 05/02/2008 tarih ve 2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen 28 inci ve 07/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 31/03/2008 tarih ve 2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen 29 uncu sıralarda ve söz konusu kararname eki I sayılı listeye 27/12/2011 tarihinde yürürlüğe giren 16/12/2011 tarih ve 2011/2604 kararname ile eklenen 17 nci sırada sayılan eşyalar arasında “8208.40.00.00.00 Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinalara mahsus olanlar” GTİP No’sunda yer alan eşyalar yer almamaktadır.

            Bu nedenle, firmanız tarafından üretimi gerçekleştirilen ve TGTC’nin 8208.40.00.00.00 GTİP No’su kapsamında olabileceği belirtilen tarım makinalarına ait bıçaklar, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli I ve II sayılı listelerde yer almadığından, teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Ancak söz konusu eşya için ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne müracaat edilerek 13/03/2008 tarih ve 26815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 07/11/2008 tarih ve 27047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca tarife bilgi talebinde bulunularak GTİP No’sunun belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu eşya için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nce belirlenecek GTİP No’sunun özelge talep formunuzda sözü edilen GTİP No’sundan farklı olması ve durumun Defterdarlığımıza iletilmesi halinde konunun yeniden değerlendirileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE